Vedtekter DES-Norge

Vedtekter for DES-NORGE vedtatt på årsmøtet 06.05.2002 Revidert på årsmøtet 25.04.2005. § 1 Navn Foreningens navn er Samarbeidende DES-klubber i Norge. § 2 Formål Foreningens formål er å samle De Eldres Boligspareklubber og tilsvarende interessegrupper i en organisasjon som skal arbeide for å løse felles problemstillinger ved etablering og drift av gunstige boligtilbud for eldre. … Fortsett å lese Vedtekter DES-Norge