Klubbside forslag

Badebakken DES-klubb

Boligspareklubb for eldre som disponerer foreløpig tre vel tilrettelagte bolig-anlegg med sjøutsikt.


Siste nytt


Informasjon

  • Navn: Badebakken DES-klubb
  • Stiftet: 2001
  • Egnede borettslag for eldre, praktisk anlagt for et aktivt liv som seniorer.
  • Administrerer Badebakken Borettslag (60 boenheter), Stupetårnet Borettslag (39 boenheter, en i hver etasje), Svaberget Borettslag (25 rekkehus langs sjøen, av disse 4 av den eksklusive modellen “Sjøro”).
  • Har i 2019 totalt 431 medlemmer, hvorav 160 er tildelt boenhet, 271 står på venteliste.
  • Det er innsendt byggeplaner for tre nye anlegg.

Planer for fremtiden

Badebakken DES-klubb har ambisjoner om flere anlegg for fremtiden, fortrinnsvis organisert som Borettslag. Andre modeller for organisering vurderes også. Til hjelp i dette arbeidet har styret besluttet å engasjere advokatkontoret Rett & Riktig ANS. Byggeplaner for flere anlegg er under utarbeidelse.

Photo by Sergey Zolkin on Unsplash


Vedtekter

Badebakken DES-klubb´s vedtekter kan lastes ned her. Dessverre er vedtektene for tiden utilgjengelig, ettersom advokatkontoret Rett & Riktig ANS har de inne til redigering, med sikte på å få seg selv skrevet inn som partner for DES-klubben på permanent basis. Siden det nå en gang snart er Jul, legges et forsåvidt relevant dokument inn i stedet som eksempel.

I stedet for vedtekter, sangen “Glade Jul”Innmelding

For informasjon om innmelding, benytt skjema under.

Epost
Telefon
Adresse
Kart

Telefon (Styreleder):
876982987231

Telefon (Nettansvarlig):
7642786482734

Postadresse:
Postboks 11
3470 Badeland

Besøksadresse:
Badebakken 1
3470 BadelandStyret

Navn 1 (Styreleder)e-post / telefon
Navn 2 (Nestleder)e-post / telefon
Navn 3 (Kasserer)e-post / telefon
Navn 4 (Styremedlem)e-post / telefon
Navn 5 (Varamedlem)e-post / telefon

DES-Norge