Godtgjørelse Styret

Styrearbeid og annet honoreres på et rimelig nivå. Utgifter kan dekkes.


Alle styrets medlemmer mottar en møtegodtgjørelse på kr 250.- per møte, og reisegodtgjørelse for dokumenterte utlegg. 

Varamedlemmer, konsulenter, rådgivere og andre deltar på de møtene der agendaen tilsier at det er naturlig. Disse mottar da også en møtegodtgjørelse på kr 250.- per møte, og reisegodtgjørelse for dokumenterte utlegg for kollektiv transport.

Unntak:
Det gis ingen møtegodtgjørelse for års- og julemøtet, da dette vederlaget går med til å dekke lunsjserveringen.

Alle reiser bør skje med offentlig transport der dette er praktisk mulig.
Ved bruk av egen bil dekkes tilsvarende buss/togbillett.
(Styret vedtar regler for passasjer-oppgjør)

Styreleder årlig honorar:kr 7 000.-
Sekretær årlig honorar:kr 2 500.-
Regnskapsfører årlig vederlag:kr 2 500.-

Ved oppdrag med overnatting ute i distriktene gis det selvfølgelig dekning for rimelige utgifter til reise, kost og losji.

DES-Norge