Forslag til Vedtekter Borettslag

Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag. En av de viktigste oppgaver DES-Norge har er å utarbeide forslag til vedtekter for klubb og borettslag. Dette er særlig aktuelt etter revideringen av Lov om Borettslag i 2004. Vårt forslag til vedtekter tar hensyn til de spesielle bestemmelser som gjelder både DES-klubber og DES-borettslag: Endringer av vedtektene i … Fortsett å lese Forslag til Vedtekter Borettslag